•  
  •  
  •  

Pénzvisszafizetési garancia, elállás a vásárlástól

Internetes vásárlás után 14 napon belül élhet a pénzvisszafizetés lehetőségével, ehhez legyen kedves eredeti csomagolásban visszajuttatni a terméket. Ezt megteheti postai úton vagy személyesen.

Kérjük visszaküldés előtt ellenőrizze a számláján található címet.

A jogszabály rendelkezései és az általános szerződési feltételei szerint is, az elállás jogával csak akkor élhet a vásárló, ha a terméket mint fogyasztó (tehát magánszemély) és nem mint cég vásárolta. A cég nevében, nevére vagy üzleti tevékenység keretében vásárolt termékekre ez a jogosultság nem vonatkozik.

A vásárló úgy élhet elállási jogával, hogy elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot juttat el hozzánk, illetve a terméket a vásárlást igazoló bizonylattal együtt lehetőleg eredeti csomagolásában visszajuttatja felénk.

A visszaküldött termékeket csak zöld postai utalvánnyal továbbított csomagként, vagy személyes átadás során tudjuk fogadni. (Az utánvétellel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.) Az Aniston webshop az elállásról való tudomásszerzéstől (a termék és a vásárlást igazoló bizonylat) átvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ön által fizetett vételárat a fizetési móddal megegyező módon, az általános szállítási költségekkel együtt (általánostól eltérő szállítási költség visszatérítésére a Rendelet szerint nem köteles). A Rendelet kimondja, hogy az összeg mindaddig visszatartható, amíg a vásárló a terméket hiánytalanul vissza nem szolgáltatta.

A visszaküldés közvetlen költségét a Rendelet szerint a vásárló viseli.

A vételárat vagy postai úton, vagy pedig a vevő nevére szóló bankszámlaszámra átutalással áll módunkban visszafizetni a fogyasztóknak.

A Rendelet szabályai (29. §-a) szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak). A fogyasztó elállási joga gyakorlása esetén a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: Pataki Tünde e.v.
2120 Dunakeszi, Huszka Jenő u. 37/2.

email: hello.aniston@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt


  •  
  •  
  •  

Shopping cart

0

No products in the cart.

X
%d bloggers like this: